Regler za motorkotače 12V serijski Ocjena: vrlo dobro 12V regleri za AC generatore

Proizvodimo po narudžbi reglere za monofazne i trofazne brodske generatore prema vašem zahtijevu. Od 2009. godine šaljemo reglere i pouzećem (poštarina cca 40kn za HR).  Primjeri izvedbe:

tip
struja
hladnjak
namjena
cijena
sa PDV
snaga AC
gneratora
disipacija
K/W
zagrijavanje
v=0m/s
dimenzije
š*d*v [mm]
1F
10A
A
moto
275kn
140W
25W
1,8
+45K
88*100*25
3F
15A
A
moto
325kn
210W
37,5W
1,8
67,5K
88*100*25
1F
10A
B
285kn
140W
25W
1,5
+37,5K
88*100*35
3F
15A
B
moto
325kn
210W
37,5W
1,5
+56,25K
88*100*35
1F
30A
B
moto*
500kn
420W
75W
1,5
+112,5K
88*100*35
3F
30A
B
moto*
600kn
420W
75W
1,5
+112,5K
88*100*35
1F
20A
C
brodski
550kn
280W
50W
0,85
+42,5K
100*100*50
1F
30A
C
moto
550kn
420W
75W
0,85
+63,75K
100*100*50
3F
30A
C
moto
650kn
420W
75W
0,85
+63,75K
100*100*50
3F
45A
C*2
moto
800kn
630W
112,5W
0,42
+47,25K
100*200*50
     Serijski trofazni regler za AC generator ima karakteristike smanjenja opterećenja generatora i reglera sa nepotrebnim gubicima. Zagrijavanje reglera i namotaja generatora proporcionalno je potrošnji.


     Ova verzija reglera je otporna na mogući prenapon koji bi se mogao javiti zbog lošeg spoja na akumulatoru ili lošeg akumulatora te zbog odvajanja akumulatora. Serijski regler ne može zaustaviti punjenje dok ne prođe ciklus vođenja tiristora. Ako akumulator ima visoku impedanciju, doći će do povećanja napona na njemu te postoji mogućnost da se oštete druga priključena trošila. Zbog toga kod korištenja ovog tipa reglera redovito kontrolirajte stanje akumulatora. Naš regler je napravljen od diskretnih komponenti i na većem hladnjaku te je moguće da neće moći zamijeniti originalni regler ako nema dovoljno mjesta. Međutim, zbog kvalitetnijeg hlađenja i serijske regulacije vjerojatnost otkazivanja je barem 10 puta manja. Svaki regler je izrađen tako da može kratkotrajno raditi i na 150% struje. Tj. elementi reglera su 50% strujno jači od potrebnih vrijednosti. Time je osiguran skoro vječan rad sklopa kojeg može uništiti samo pregrijavanje strujom većom od nominalne. Regler može izdržati i pogrešno spajanje stezaljki akumulatora, ali se tada ne smije pojaviti napon sa generatora (bez pokretanja motora).  Kratki spoj na izlazu reglera neće oštetiti regler, ali može uništiti vodove i akumulator. Također regler može izdržati bez problema 100VAC izmjeničnog napona. Viši ulazni napon neće oštetiti regler koji je priključen na akumulator jer će prenaponska zaštita aktivirati tiristore i uključiti punjenje akumulatora. Time će se zaštiti regler. Ipak, ako takvo stanje potraje duže vrijeme, može prepuniti akumulator (previsok napon na akumulatoru) i izazvati oštećenje akumulatora. Zbog toga preporučamo da prije ugradnje provjerite ulazni napon sa reglera. Testiranje mora biti obavljeno do maksimalnog broja okretaja motora i ni u kojem momentu izlazni napon generatora ne smije prijeći 100VAC. I najvažnije: Regler nikad nemojte koristiti bez priključenog akumulatora !!!. Ovaj regler  nije AC/DC pretvarač već precizno kontrolirani punovalni ispravljač. Po našem mišljenju izvedba spada u skoro idealni AC regler. Nije idealan jer je limitiran maksimalnim ulaznim naponom, maksimalnom strujom i  sitnom strujom koju troši za regulaciju. Regler se spaja direktno na akumulator i zanemarivo prazni akumulator (68uA). Struja za okidanje tiristira se uzima iz generatora te također dodatno ne prazni akumulator.

     Elektronika reglera je zaštićena od vode i vlage zbog visokoomskih krugova. I najmanja količina kondenzirane vlage može promjeniti rad reglera.


    Ako imate loša iskustva sa originalnim reglerom, a imate mjesta za ugradnju našeg reglera onda vam je najbolja odluka ugradnja našeg robusnog serijskog reglera. Do sada nije bilo kvarova. Bitno je da prilikom narudžbe točno definirate maksimalnu izlaznu struju tj. snagu generatora te potrebni izlazni napon.

     karakteristike 210W verzije:

ulazni napon: 15..100VAC / 3 faze
izlazni napon: 13.7 / 14.0 / 14.7 po narudžbi
točnost održavanja napona: 0,1V         -3mV/°C
minimalni napon akumulatora za start punjenja: 6VDC
maksimalni kratkotrajni napon na stezaljkama akumulatora koji ne šteti regulatoru: do 50VDC
maksimalna trajna struja:  15A (pri struji zraka od minimalno 3m/sec)
temperatura okoline: -25..+45°C
gubitak regulatora: 0,6Ah/godini  (tj. zanemarivo malo)
izvodi: vodiči ili konektor
dimenzije: 88*100*35mm

Regler 14V-3F-15A-C    Regler 3F, 14V za motorkotač, 15A

Cijena gotovog sklopa sa hladnjakom i zalivenom elektronikom za 15A: 325kn, garancija 3 godine.

Sklop se može dobaviti u roku 24 sata koliko traje stezanje zalivne mase. Prije zalijevanja se podešava naručeni izlazni napon.

Opcije izvedbe:

monofazni ulaz
dodatna termička zaštita koja isključuje regler kada je pregrijan
sve po narudžbi

Postoji razlika između brodskih reglera i reglera  za motocikl . Oni moraju biti većih dimenzija za istu struju jer nemaju mogućnost prisilnog hlađenja. Stoga, nemojte slučajno koristiti regler za motor kotač za regulaciju punjenja kod brodskog motora.

 
     Cijena za 30A verziju: 550kn sa PDV (dimenzijski je veći - 100*50*150mm i sa izvučenim vodovima). Dolje je primjer 30A verzije za motocikl (instalacija na mjestu sa propuhom). Svi elementi su za 50A. Sklop je strujno slabiji zbog manje veličine hladnjaka. Tj. regler može ispravljati i do 50A, ali vam ne možemo garantirati trajnost.

14V-1F-15A-_ regler
Modeli motocikala koji uspješno koriste naš regler:
Honda NX400
Honda CBR600
Yamaha Virago 250ccm
Peugeot Jet Force 50ccm
itd.


Niste sigurni da je to regler za Vas?

Pročitajte detaljnijiji promotivni tekst:  Kupite moj regler 12V i riješite problem sa punjenjem akumulatora!

Naš partner za ugradnju reglera će Vam pomoći u savijetu i popravku kompletne instalacije za punjenje akumulatora na motociklu.

Povijest nastanka - od ideje do realizacije 

Upotreba paralelnih reglera nosila je sa sobom problem konstantnog grijanja bio akumulator pun ili prazan. Namotaji generatora također rade u maksimalnom toplinskom opterećenju. Zbog toga su kvarovi paralelnih regler i generatorskih namotaja postali pravilo i samo je pitanje vremena kada će napajanje strujom otkazati.

U nastojanju da izbjegnemo nepotrebno opterećivanje generatora i reglera u paralelnoj konfiguraciji razvili smo 2002. godine, na bazi vlastitog znanja, serijski tiristorski regler za monofazne i trofazne generatore. Dobro osmišljen spoj tiristora, dioda i relativno malog broja elemenata za regulaciju rezultirao je kvalitetnim i pouzdanim reglerom. Isprva, osmišljen kao serijsko paraleni, regler je evoluirao u isključivo serijski. Nekoliko godina skoro zaboravljen projekt isplivao je kao idealno rješenje za regulator punjenja na brodu. Prijatelj je imao AC generator na  brodskom motoru i imao je problema sa punjenjem akumulatora. Točnije, akumulator je dobivao previsok napon, što za gel verziju znači put u uništenje i veliki trošak.

Sezonsko testiranje na brodu se pokazalo odličnim i projekt je iz ideje testiranjem prešao u provjerenu verziju. Kao predhodnik ovoj verziji serijskog regulatora napravljen je i serijski regulator sa UC3843. Taj regler je radio dobro, ali je imao fatalnu osjetljivost na loš akumulator. Trebalo je otkloniti problem sa osjetljivošću na napon na akumulatoru te minimizirati potrošnju struje sa akumulatora u mirovanju. Razvijeni spoj ne samo da je zadovoljio te zahtijeve nego je ima i dodatna svojstva. Preciznu regulaciju napona akumulatora (0,1V), konstantnu mikroampersku potrošnu (u mirovanju i radu) te izdržljivost na reverzno spajanje izlaznih stezaljki na akumulator (pri tome kućište mora biti izolirano od mase, a motor ugašen).

I tako smo dobili faktički idealan regler za izmjenične generatore na motorkotačima i brodske AC generatore. Korisnik jedino mora paziti da ima ispravan akumulator tj. da akumulator prima struju iz generatora i puni se.

Za motorkotače radimo reglere manjih dimenzija koji moraju biti u stalnom strujanju zraka. Već 3..5 m/s propuha je dovoljno da se ne pregrije. Zbog toga možemo ponuditi reglere i u relativno malom kućištu. Tako imamo i (od 2009. godine) trofaznu 15A verziju reglera već u kućištu 88*100*25mm. Ipak, ako ima prostora preporučamo vam kućište 88*100*35mm za istu struju.